เครื่องยนต์ดีเซล และ เครื่องยนต์เบนซิน ต่างกันอย่างไร
explore

เครื่องยนต์ดีเซล และ เครื่องยนต์เบนซิน ต่างกันอย่างไร

เครื่องยนต์ดีเซล VS เครื่องยนต์เบนซิน

วันนี้ทางทีมช่างของ Autotown จะมาแชร์ความรู้เรื่องของเครื่องยนต์ดีเซล และ เครื่องยนต์เบนซิน ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร มาฝากเพื่อนๆ กันนะคะ

เครื่องยนต์ดีเซล
เครื่องยนต์ดีเซล จุดระเบิดด้วยอากาศและฉีดเชื้อเพลิงโดยใช้แรงอากาศสูงไม่ต้องใช้หัวเทียน
ช่วยในการจุดระเบิด ด้วยแรงอัดอากาศมีกำลังมาก ทำให้มีกำลังผลักดันเครื่องยนต์สูง

เครื่องยนต์เบนซิน

เครื่องยนต์เบนซิน ใช้เชื้อเพลิงผสมกับสารเอทานอลเป็นส่วนผสม
และใช้หัวเทียนในการระเบิดร่วมกับอากาศ โดยมีหัวฉีดเป็นตัวจ่ายเชื้อเพลิง

เครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซิน เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในทั้งสองประเภทที่เปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นพลังงานกล นี่คือข้อแตกต่างที่สำคัญของเครื่องยนต์ทั้งสอง

เชื้อเพลิง : เครื่องยนต์ดีเซลใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่หนักกว่าและมีน้ำมันมากกว่าน้ำมันเบนซิน ในทางกลับกัน เครื่องยนต์เบนซินใช้น้ำมันเบนซินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่เบากว่าและระเหยง่ายกว่า

การบีบอัด : เครื่องยนต์ดีเซลอัดอากาศให้มีแรงดันสูง ซึ่งทำให้อากาศร้อนขึ้นและทำให้เชื้อเพลิงติดไฟ เครื่องยนต์เบนซินอาศัยหัวเทียนในการจุดเชื้อเพลิง

ประสิทธิภาพ : เครื่องยนต์ดีเซลโดยทั่วไปประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเครื่องยนต์เบนซิน เนื่องจากใช้การจุดระเบิดด้วยการอัด ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าการจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เครื่องยนต์ดีเซลสามารถดึงพลังงานจากเชื้อเพลิงได้มากกว่าเครื่องยนต์เบนซิน

ขุมพลัง : โดยทั่วไปแล้วเครื่องยนต์เบนซินจะมีกำลังมากกว่าเครื่องยนต์ดีเซลที่มีขนาดเท่ากัน เนื่องจากน้ำมันเบนซินมีความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่าน้ำมันดีเซล

การปล่อยมลพิษ : เครื่องยนต์ดีเซลผลิตไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และฝุ่นละออง (PM) มากกว่าเครื่องยนต์เบนซิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่ได้รับการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เข้มงวด

การบำรุงรักษา : เครื่องยนต์ดีเซลมักต้องการการบำรุงรักษาน้อยกว่าเครื่องยนต์เบนซิน เนื่องจากมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยกว่าและไม่มีระบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ต้องบำรุงรักษา

โดยรวมแล้ว ตัวเลือกระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซินขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะ และลำดับความสำคัญของผู้ใช้ โดยทั่วไปแล้ว เครื่องยนต์ดีเซลจะใช้กับงานหนัก เช่น รถบรรทุกและรถโดยสาร ในขณะที่เครื่องยนต์เบนซินพบได้ทั่วไปในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและยานพาหนะขนาดเล็ก

Categories: Knowledge
codeshopee