Share

สุวิทย์การไฟฟ้า นครพนม  อยู่ติดกับร้านเทคนิคการช่าง ถนนนิตโย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ฝั่งตรงข้ามกับห้าง Mega Home
ให้บริการเช็คซ่อม
• ระบบไฟฟ้ารถยนต์
• ไดชาร์จ
• ไดสตาร์ท
• แอร์รถยนต์
• แบคเตอรี่รถยนต์

เปิดบริการวันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 08:00 – 18:00 น.
FB page : –
โทรติดต่อ : 042 552 256 , 081 261 4889
แผนที่ : Google Maps

Show more
Share

Closed

Saturday 8 AM - 6 PM
Monday 8 AM - 6 PM
Tuesday 8 AM - 6 PM
Wednesday 8 AM - 6 PM
Thursday 8 AM - 6 PM
Friday 8 AM - 6 PM
Address: อู่ชัยวัฒน์ เซอร์วิส Rai Som, Mueang Phetchaburi District, Phetchaburi, Thailand
Share
View Details

Closed

Saturday 8 AM - 6 PM
Monday 8 AM - 6 PM
Tuesday 8 AM - 6 PM
Wednesday 8 AM - 6 PM
Thursday 8 AM - 6 PM
Friday 8 AM - 6 PM
Address: อู่ชัยวัฒน์ เซอร์วิส Rai Som, Mueang Phetchaburi District, Phetchaburi, Thailand
Shopee Motors