Share

อู่ชะอำ ฐานพลเจริญยนต์ อยู่ริมถนนเพชรเกษม อำเภอชะอำ ก่อนถึงฝั่งขึ้นสะพานเข้ากรุงเทพฯ ประมาณ 300 เมตร
• ตรวจเช็คเครื่องรถยนต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
• ซ่อมช่วงล่าง
• เจียร์จานเบรค
• เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09:00 – 18:00 น.
โทรติดต่อ : 081 942 7457
FB page :  อู่ชะอำฐานพลเจริญยนต์
แผนที่ : Google Maps

Show more
Share

Closed

Saturday 9 AM - 6 PM
Monday 9 AM - 6 PM
Tuesday 9 AM - 6 PM
Wednesday 9 AM - 6 PM
Thursday 9 AM - 6 PM
Friday 9 AM - 6 PM
Address: อู่ชะอำ ฐ. พลเจริญยนต์ ชะอำ Cha-am, Cha-am District, Phetchaburi, Thailand
Share
View Details

Closed

Saturday 9 AM - 6 PM
Monday 9 AM - 6 PM
Tuesday 9 AM - 6 PM
Wednesday 9 AM - 6 PM
Thursday 9 AM - 6 PM
Friday 9 AM - 6 PM
Address: อู่ชะอำ ฐ. พลเจริญยนต์ ชะอำ Cha-am, Cha-am District, Phetchaburi, Thailand
codeshopee