Share

เบ๊นซ์แอร์ยนต์ สมุทรสงคราม ให้บริการ
• ซ่อมแอร์รถยนต์ทุกชนิด
• บริการล้างอัดฉีด
• เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
• พ่นกันสนิม พ่นน้ำมันเกียร์
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.
โทรติดต่อ :  083 752 1088
แผนที่ :  Google Maps

Show more
Share

Closed

Monday 8 AM - 5 PM
Tuesday 8 AM - 5 PM
Wednesday 8 AM - 5 PM
Thursday 8 AM - 5 PM
Friday 8 AM - 5 PM
Saturday 8 AM - 5 PM
Address: อู่นรากรออโต้ (อู่อุดมเซอร์วิส) อู่ซ่อมรถจังหวัดเพชรบุรี Samo Phlue, Ban Lat District, Phetchaburi, Thailand
Share
View Details

Closed

Monday 8 AM - 5 PM
Tuesday 8 AM - 5 PM
Wednesday 8 AM - 5 PM
Thursday 8 AM - 5 PM
Friday 8 AM - 5 PM
Saturday 8 AM - 5 PM
Address: อู่นรากรออโต้ (อู่อุดมเซอร์วิส) อู่ซ่อมรถจังหวัดเพชรบุรี Samo Phlue, Ban Lat District, Phetchaburi, Thailand
codeshopee